Onze werkzaamheden.

We analyseren, structureren, arrangeren én voeren uit.

VASTGOED

financiering | ontwikkeling | transformatie | structurering

We maken haalbaarheid studies, business cases en bijbehorende cashflow modellen. Ovium adviseert en begeleidt bij (her)structurering van financieringen op pand(en), portefeuilles of van projectontwikkelingen en herontwikkelingen.

We structureren en managen, selecteren financiers en begeleiden de onderneming, ook met de juridische lening- en zekerheden documentatie. Wij maken heldere presentaties en robuuste berekeningen met flexibele en op maat gemaakte modellen. We gebruiken subsidies en fiscale optimalisaties in de (gestapelde) financiering, zoals bij monumentale gebouwen. In toenemende mate hebben we een actieve rol in de ontwikkeling van concepten, altijd vanuit het perspectief om een project financierbaar(der) te maken.

Dit doen we voor en met vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, woningcorporaties en (beursgenoteerde) vastgoedfondsen.

HYPOTHEEK- EN LENINGPORTEFEUILLES

(her)structurering | deal execution | reporting | rating agencies

Wij kunnen transacties van A-Z analyseren, voorbereiden, managen en uitvoeren. Met big data modelling analyseren we cash flows en maken we scenario- en gevoeligheidsanalyses op portefeuille-, loan-by-loan en borrower-by-borrower niveau. We maken de transactie documentatie, en houden rekening met alle contractuele verplichtingen en optionaliteiten.

Onze in-house kennis en ervaring met CMBS, RMBS, SME, car leases, handelsvorderingen en derivaten is nagenoeg onuitputtelijk. We kunnen de originator of issuer begeleiden inclusief road show en placement, en implementeren investor reporting. Ovium heeft de afgelopen jaren veel swap waarderingen, en systeemintegratie projecten gedaan.

FINANCIËLE INSTELLINGEN

securitisatie | rapportage | waardering | ad interim

Ovium adviseert grote (inter)nationale financiële instellingen en trustkantoren bij securitisaties en structured finance-transacties. Onze diensten omvatten directievoering, debt(re)structuring, de ontwikkeling en implementatie van rapportagetools, waardering van complexe valuta- en rente derivaten en leningportefeuilles en advisering bij geschillenbeslechting.

We bouwen in house reporting tools voor monitoring en call to action. Op ad interim basis kunnen we teams bij staan bij transacties of tijdelijk management.

ONDERNEMINGEN

Leisure | Duurzaam | Business case | Haalbaarheid

De financiële situatie van exploitanten of huurders is voor zowel financiers als ontwikkelaars van belang. Ovium toetst, vult aan en optimaliseert de financiële haalbaarheid en robuustheid van business cases. We focussen vooral op duurzame en/of leisure ondernemingen.

Onderbouwing van specifieke uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld doelgroepen, aantal bezoekers en bestedingen voor een toeristische attractie, doen we samen met de ondernemer en onafhankelijke deskundigen.

Wij (co)creëren zo businessmodellen en -plannen voor de ondernemers, bepalen financieringsbehoeften en waar nodig bedenken we en werken we de juiste financieringsstrategie uit en leggen de contacten met financiers. Zo maken wij plannen financierbaar.